top of page

Veilig en gezond werken achter het beeldscherm

Bij een van onze relaties hebben wij de medewerkers geadviseerd en getraind in het veilig en gezond werken achter het beeldscherm. Helaas zien we nog te veel RSI-achtige klachten die te relateren zijn aan het niet goed instellen van de beeldschermwerkplek, het verkeerd gebruik van hulpmiddelen, invloeden vanuit de werkomgeving en werkdruk en stress.

RIVA Safety Management adviseert u en uw medewerkers op een praktische manier om het werken achter het beeldscherm veiliger en gezond te maken. Neem voor meer informatie contract met ons op.

Voor u uitgelicht