top of page

Safety Leadership

Een veilige werkplek en een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen beginnen bij leiderschap: leiderschap op het gebied van veiligheid, oftewel Safety Leaderschip. Safety Leadership houdt in dat uw management vanuit persoonlijke waarden en intrinsieke motivatie de veiligheid in uw organisatie wil verbeteren, zich hiervoor altijd inzet en vaak verder gaat dan alleen de richtlijnen van de organisatie.

Safety Leadership programma

 

Het Safety Leadership programma is een totaalprogramma gericht op het versterken van de prestaties van uw leiders op het gebied van veiligheid werken en het versterken van de veiligheidscultuur in uw bedrijf. 

 

Het programma bestaat uit het uitvoeren van een Safety culture scan: een scan van de veiligheidscultuur in uw organisatie en de prestaties van uw leidinggevend team. Hoe leeft veiligheid in uw organisatie en hoe wordt veiligheid ge- en beleefd? 

 

Gezamenlijk met u wordt met de uitkomsten van deze scan een op maat trainingsprogramma gemaakt. Het trainingsprogramma bestaat uit het inzichtelijk maken van de veiligheidscultuur binnen uw organisatie en de prestaties van uw team. Zijn uw leiders ook echt leiders op het gebied van veiligheid of zijn hier stappen in te maken. Heeft uw organisatie een goede veiligheidscultuur of moeten hier nog stappen in worden gezet. Deze vragen komen aan bod en vormen de rode draad van het programma en de inhoud van de training Safety Leadership. 

Het doel van de training is om aan het einde van de dag uw leiders inzicht te geven in hun prestaties, de cultuur in het bedrijf en gezamenlijk de stappen te bepalen die nodig zijn om te verbeteren. 

Meer weten? Neem contact met ons op

 

Safety Leadership
bottom of page