Onze projecten

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die door RIVA Safety Management worden verricht voor onze opdrachtgevers

VCA begeleiding //  01

Wij begeleiden diverse bedrijven bij het opzetten en onderhouden van een VCA arbomanagement systeem. Hierbij begeleiden wij de bedrijven van nulmeting tot de certificering en het continue onderhoud van het arbozorgsysteem.

 

Een greep van onze werkzaamheden in het kader van VCA certificering:

 

- Uitvoeren nulmeting en opstellen plan van aanpak

- Opstellen handboek met bijbehorende procedures en formulieren

- Uitvoeren Taak Risico Analyses (TRA)

- Opstellen van Functiegerichte RI&E's

- Uitvoeren interne audits

- Ondersteuning bij uitvoeren directiebeoordelingen

- Opstellen beleid persoonlijke beschermingsmiddelen

- Opstellen beleid keuren arbeidsmiddelen

- Uitvoeren werkplekinspecties

- Verzorgen toolboxen

 

Opdrachtgevers:

 

- Alhra Glas te Rotterdam

- Cura Glas te Lopik

- Hermans Glas te Zwanenburg

- Glasdesign te Maasland

RI&E //  02

De RI&E is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven met werknemers in dienst. Wij voeren voor onze klanten een prakitsche RI&E uit, waarmee zij gemakkelijk kunnen werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en daarbij voldoen aan de wet en regelgeving.

 

Standaard onderwerpen RI&E:

 

Arbozorg en organisatie van de arbeid

- Arbobeleid

- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- Samenwerking en overleg

- Organisatie deskundige bijstand

- Toegang van werknemers tot een Arbodeskundige

- Plan van aanpak

- Voorlichting en onderricht

- Toezicht door leidinggevenden

- Gedrag van werknemers

- Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

- Bijzondere categorieën werknemers)

- Opdrachtgever, ontwerper of uitvoerende partij bouwwerk

 
Psychosociale arbeidsbelasting

- Agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten

- Werkdruk

- Stress

 
Bedrijfshulpverlening

- Bedrijfshulpverleners

- BHV-organisatie

- Oefening

 
Inrichting arbeidsplaatsen

- Algemene aspecten zoals orde en netheid, onderhoud, controle en    keuring

- Voorzieningen in noodsituaties zoals blusmiddelen, vluchtwegen en  nooduitgangen

- Inrichtingseisen zoals eisen voor werkruimten, bewegingsruimte en werken op hoogte

- Pauzeruimten en andere voorzieningen zoals kleedruimte, wasruimte en  doucheruimte


Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

- Gevaarlijke stoffen, waaronder de aanwezigheid; de informatie door  onder meer veiligheidsinformatiebladen, gevarenetiketten en  beoordeling blootstelling; de beperking van de blootstelling conform  arbeidshygiënische strategie; opslag en werken in besloten ruimten

- Biologische agentia

 
Fysieke belasting

- Leveren van kracht zoals tillen, duwen, trekken, vasthouden,  ondersteunen en dragen

- Werkhouding zoals ongunstige lichaamshoudingen, statische  lichaamshoudingen, staan en zitten

- Bewegingen zoals lopen, repeterende bewegingen en plotselinge  bewegingen

- Maatregelen om fysieke belasting te beperken conform  arbeidshygiënische strategie

- Beeldschermwerk en zittend kantoorwerk

 
Fysische factoren

- Klimaat

- Verlichting

- Geluid, zowel schadelijk geluid als hinderlijk geluid

- Straling, zowel ioniserende, niet-ioniserende als uv-straling

- Werken onder overdruk

- Trillingen, zowel hand-armtrillingen als lichaamstrillingen

 
Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden

- CE-markering

- Beveiligingen/veiligheidsvoorzieningen/ noodstopvoorzieningen

- Onderhoud en keuring arbeidsmiddelen

- Bevoegdheid gebruik arbeidsmiddelen

- Hijs- en hefwerktuigen

- Transportmiddelen

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

- Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder noodzaak, keuze, beschikbaarheid en gebruik

- Veiligheids- en gezondheidssignalering, waaronder aanwezigheid en leesbaarheid


Werk- en rusttijden

- Ploegendienst

- Werk- en rusttijden in de praktijk

 

De risico's worden gecalculeerd met behulp van de methode van Fine & Kinney

© 2017 RIVA Safety Management

 

KVKnr.: 61111155

BTWnr.: NL183201887B01

  • LinkedIn - Rick Bregman
  • Facebook Black Round