top of page

Onze projecten

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die door RIVA Safety Management worden verricht voor onze opdrachtgevers

VCA begeleiding //  01

Wij begeleiden diverse bedrijven bij het opzetten en onderhouden van een VCA arbomanagement systeem. Hierbij begeleiden wij de bedrijven van nulmeting tot de certificering en het continue onderhoud van het arbozorgsysteem.

 

Een greep van onze werkzaamheden in het kader van VCA certificering:

 

 • Uitvoeren nulmeting en opstellen plan van aanpak

 • Opstellen handboek met bijbehorende procedures en formulieren

 • Uitvoeren Taak Risico Analyses (TRA)

 • Opstellen van Functiegerichte RI&E's

 • Uitvoeren interne audits

 • Ondersteuning bij uitvoeren directiebeoordelingen

 • Opstellen beleid persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Opstellen beleid keuren arbeidsmiddelen

 • Uitvoeren werkplekinspecties

 • Opstellen veiligheidsreglementen

 • Verzorgen toolboxen

RI&E //  02

De RI&E is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven met werknemers in dienst. Wij voeren voor onze klanten een prakitsche RI&E uit, waarmee zij gemakkelijk kunnen werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en daarbij voldoen aan de wet en regelgeving.

 

Standaard onderwerpen RI&E:

 

 • Arbozorg en organisatie van de arbeid

 • Psychosociale arbeidsbelasting

 • Bedrijfshulpverlening

 • Inrichting arbeidsplaatsen

 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

 • Fysieke belasting

 • Fysische factoren

 • Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

 • Werk- en rusttijden

De risico's worden gecalculeerd met behulp van de methode van Fine & Kinney

HSE Management // 03

Wij ondersteunen diverse bedrijven op het gebied van HSE management:

 • Cura Glass

 • FrieslandCampina

 • Kenniscentrum Glas

 • OnderhoudNL

 • RENOLIT Nederland B.V.

 • BMN

 • Reinier de Graaf Groep

Safety Leadship // 04

 

Binnen diverse bedrijven zijn wij trajecten gestart om leidinggevenden op te leiden en te coachen op het gebied van Safety Leadership, oftewel leiderschap op het gebied van veiligheid:

 • FrieslandCampina 

 • BMN

 • CURA Glass

 • Koninklijke Peitsman

Asbesthoudende beglazingskit // 05

 

Oude beglazingskitten kunnen asbest bevatten. Wij zijn deskundig op het gebied van begeleiding projecten, trainingen en opstellen werkplannen. 

Een greep uit onze projecten

 • Ondersteuning (deelnemer project team) bij het ontwikkelen van het protocol "Saneren asbesthoudende beglazingskit

 • Ontwikkelen training "Saneren asbesthoudende beglazingskit"

 • Geven training "Saneren asbesthoudende beglazingskit

 • Ontwikkelen standaard VGWM-plan voor het saneren van Asbesthoudende beglazingskit voor de brancheorganisaties Bouwend Nederland (vakgroep glas) en OnderhoudNL

bottom of page