top of page

Safety Culture Ladder (SCL) certificering Interior Glassolutions


Interior Glassolutions heeft Riva Safety Management ingeschakeld voor de certificering op de Safety Culture Ladder van NEN. Met veel enthousiasme zijn we gezamenlijk dit traject gestart.


Veiligheid is al jaren een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van IGS. Riva ondersteunt IGS al net zo lang bij het verbeteren van de veiligheidsprestaties en het voorkomen van ongevallen door onderhoud van het veiligheidsmanagementsysteem dat is gecertificeerd conform de VCA* checklist.


Om tot een succesvolle certificering te komen moeten een aantal stappen worden doorlopen.

  1. vaststellen welke certificering noodzakelijk is

  2. uitvoeren van een zelf beoordeling via de Self Assessment Questionnaire

  3. uitvoeren Gap analyse en opstellen verbeterplan om inzicht te krijgen in de onderwerpen die nog aandacht behoeven en het vaststellen van acties om de verbeteringen te realiseren

  4. Uitvoeren actieplan om de veiligheidscultuur binnen het bedrijf verder te versterken

  5. Toetsing: Een Ladder Certificerende Instelling (LCI) toetst de opgave van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie.Commenti


Voor u uitgelicht