top of page

Arbo en veiligheid

Risico inventarisatie en evaluatie
RI&E // 01

 

De basis voor uw arbobeleid is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E kan worden gezien als een nulmeting: een bepaling waar uw organisatie staat op het gebied van arbo en veiligheid. 

 

Lees meer over de RI&E

 

Neem contact met RIVA Safety op voor meer informatie

VCA certificering

VCA certficering // 02

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) checklist Aannemers en is de norm voor bedrijven die als aannemer actief zijn in de bouw en de industrie. 

 

Lees meer over VCA certificering

 

Neem contact met RIVA Safety op voor meer informatie 

 

ISO 14001

ISO 14001 // 03

 

Continu werken aan het verbeteren van de milieuprestaties. Dat is het doel van de ISO 14001. Door het in kaart brengen van relevante stakeholders en de context van de organisatie wordt inzicht verkregen in welke kansen en bedreigingen er zijn en welke mogelijkheden op verbeteringen kunnen worden vastgepakt. 

 

Neem contact met RIVA Safety op voor meer informatie

ISO 45001
ISO 45001// 04

 

De ISO 45001 is de norm voor het werken aan het continu verbeteren van de Arbo prestaties van uw onderneming. De organisatie voldoet aantoonbaar aan de wettelijke verplichtingen en beheerst op een gestructureerde manier de aanwezige risico's. 

 

Neem contact met RIVA Safety op voor meer informatie

 

 

Veilig werken met glas

Veilig werken met glas // 05

 

Werken met glas kan bijzonder risicovol zijn. Of je nu werkt in een productieomgeving of als glaszetter of glasmonteur, het is groot belang dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen en PBM worden gedragen.

 

Lees meer over veilig werken met glas

 

Neem contact met RIVA Safety op voor meer informatie

Verbeteren veiligheidscultuur
Veiligheidscultuur // 06

 

U heeft alles voor elkaar op het gebied van veiligheid. Uw bedrijf werkt met een arbomanagementsysteem, u houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Toch gebeuren er nog regelmatig ongevallen. Een veiligheidscultuur analyse is dan wellicht voor u de oplossing

 

Lees meer over de veiligheidscultuur analyse

 

Neem contact met RIVA Safety op voor meer informatie

 

 

bottom of page