top of page

Veiligheidscultuuranalyse

 

De veiligheidscultuuranalyse is vaak onderdeel van het Safety Leadership programma van RIVA Safety Management. Met de veiligheidscultuur analyse krijgt u direct inzicht in de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf. Dit betekent inzicht in uitingen, toegeëigende waarden en heersende normen en waarden. Maar ook inzicht in risicoperceptie, leiderschap en de werking van het managementsysteem.​

Voor het uitvoeren van de veiligheidscultuuranalyse maken wij gebruik van twee verschillende methoden. In het kader van het Safety Leadership Programma wordt veelal gebruik gemaakt van het Hearts and Minds programma. Voor bedrijven die zich willen laten certificeren volgens de veiligheidsladder van NEN, wordt gebruik gemaakt van de Safety Culture ladder systematiek. 

Beide systematieken maken onderscheid in vijf verschillende stadia waarin de veiligheidscultuur zich kan bevinden. Hoe hoger de organisatie zich bevindt op de veiligheidscultuurladder, des te beter veiligheid is ingebed in de organisatie. Een logisch gevolg is meer vertrouwen vanuit de medewerker en het management en minder ongevallen en incidenten. 

Veiligheidscultuurladder, groei naar meer veiligheid
Veiligheidscultuurladder

Veiligheidsladder NEN

 

De veiligheidsladder stimuleert bedrijven om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en het veilig werken te verbeteren. De veiligheidsladder wordt door veel bedrijven in met name de bouw en infra gebruikt en wordt steeds meer geëist door opdrachtgevers. 

RIVA Safety Management helpt bedrijven bij de certificering op de veiligheidscultuur van NEN. 

Meer weten? Neem contact met ons op

 

bottom of page