top of page

Risico Inventarisatie & Evaluatie

 

Kunnen werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het vergroten van de veiligheid betekent allereerst inzicht in de gevaren en risico's binnen de organisatie. In de Nederlandse Arbowet is vastgelegd dat ieder bedrijf in Nederland met personeel (hieronder vallen ook uitzendkrachten en vrijwilligers) in het bezit moet zijn van een RI&E.

 

Wat is een RI&E?

 

Een RI&E is een document waarin de arbo-risico's van de organisatie zijn opgenomen. De RI&E kan worden gezien als de basis voor het te voeren arbobeleid van uw bedrijf. Doordat een RI&E inzicht geeft in de risico's en de grootte van de risico's kan gericht worden gewerkt aan het veiliger en gezonder maken van de werkplek.

 

Arborisico's kunnen uiteenlopend zijn. In een productieomgeving is machineveiligheid een belangrijk risico, terwijl in een kantooromgeving beeldschermwerk een van de voornaamste risico's kan zijn. In de RI&E worden alle processen van het bedrijf doorgelicht en de risico's geïnventariseerd. Naast fysieke en psychosociale risico's is in de RI&E ook aandacht voor uw wettelijke verplichtingen in het kader van Arbowet en -regelgeving.

 

Naast het inventariseren van de risico's worden de risico's ook geëvalueerd. In dit proces wordt bepaald hoe groot het risico is. Hoe groter het risico, hoe belangrijker het is om het risico zo snel mogelijk weg te nemen of terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Afsluitend worden in de RI&E beheersmaatregelen opgenomen om de geïnventariseerde risico's daadwerkelijk weg te nemen of terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. De maatregelen worden opgenomen in een Plan van Aanpak. 

 

Wie voert een RI&E uit

 

De RI&E mag door iedereen worden uitgevoerd, maar moet in veel gevallen wel worden getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige. Het is verstandig de RI&E samen met een arboprofessional uit te voeren. RIVA Safety Management is een adviesbureau met arboprofessionals die ruime ervaring hebben in verschillende sectoren en uitstekend in staat zijn u te helpen met het uitvoeren van de RI&E en het bepalen van de juiste beheersmaatregelen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. 

bottom of page