top of page

Safety Leadership BMN, trainingen voor het management


Om het veiligheidsbewustzijn en het leiderschap op het gebied van veiligheid van het management van Bouwmaterialen Nederland (BMN) een boost te geven worden alle vestigingsmanagers en DC-managers getraind in "Safety Leadership". Gezamenlijk is een interactief programma ontwikkeld gericht op meer kennis over aanwezige gevaren en risico's, het beheersen van deze risico's, inzicht in verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden en zichtbaar leiderschap.


Om de training goed te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van BMN is eerst een veiligheidsscan uitgevoerd. Deze scan bestond uit het bezoeken van een aantal locaties, het interviewen van managers en medewerkers en het beoordelen van het gevoerde beleid. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van waar de behoeften en uitdagingen voor BMN liggen. Dit heeft geresulteerd in een op maat programma waar is ingegaan op:

 1. Gevolgen van ongevallen

 2. Jouw rol als leidinggevende

  1. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

  2. Beinvloeden van gedrag

  3. Leiderschap in veiligheid

 3. Risico's en ongevallen

  1. Wat is een risico en herkennen van risico's binnen BMN

  2. bespreken benodigde verbeteringen

 4. Commitment aan gemaakte afspraken en vaststellen acties voor verbetering, persoonlijk en voor de locatie

Comentarios


Voor u uitgelicht